Kuratorkin uvodnik

Novi red / ne-red: »sodobna glasba«
Izhajajoč iz globalnih sprememb, ki jih je sprožila digitalna revolucija, želi naš festival raziskati vprašanje, ali in kako se Novi red časa in prostora odraža v glasbi 20. in 21. stoletja.
So stari sistemi reda (kategorije, kot so narod, spol itd., pa tudi razdelitev na zvrsti in sloge) danes še aktualni? Ali pa – nasprotno – morda spet postajajo vse pomembnejši? Kako vseprisotna dostopnost starih, novih in najnovejših skladb na internetu vpliva na delo mladih skladateljev? Je globalizacija zbližala sodobno glasbeno sceno?
In kdo ali kaj bo določalo glasbo 21. stoletja – in kdo ali kaj ji bo pripadalo, in zakaj – in kdo ali kaj ne? Se bodo uveljavljene zvrsti, kot so komorna glasba, ansambelska glasba itd., postopoma morale umikati drugim formatom?
Kaj danes pomeni ‘samovoljnost’ ali ‘upor’?

Iris ter Schiphorst

 

Na drugem Forumu nove glasbe bo predstavljena pestra izbira sodobne glasbe, ki odraža interese in vizijo priznane skladateljice Iris ter Schiphorst (1956). Ta je izbrala vrsto solističnih, komornih in ansambelskih del sodobnih skladateljev, ki raziskujejo osrednjo temo festivala – povezavo med glasbo in digitalnimi mediji.

Kot umetnica je Iris ter Schiphorst doživela številne preobrazbe, ki jih lahko razumemo tudi kot različne preobleke ali tudi odraz večplastnosti postmoderne družbe. Delovala je kot klasična pianistka, pa tudi kot basistka, klaviaturistka in inženirka zvoka v različnih rockovskih in punkovskih zasedbah, zaradi česar je spretno manevrirala med različnimi glasbenimi zvrstmi. V Berlinu je nadaljevala še z gledališkimi in kulturnimi študiji ter filozofijo, med njenimi učitelji kompozicije pa sta bila Dieter Schnebel in Luigi Nono. Schiphorst se je intenzivno osredotočala tudi na elektronsko glasbo in tehnike vzorčenja, zato ni čudno, da se je v povezavi z zavedanjem o nujnosti socialne pravičnosti kot osrednjo temo festivala odločila izpostaviti povezavo med glasbo in različnimi mediji. Schiphorst je prepričana, da so digitalni mediji v zadnjih desetletjih bistveno spremenili glasbeno krajino, z demokratizacijo, dehierarhizacijo, deinstitucionalizacijo in individualizacijo na eni strani ter tehnološkim razvojem, ki vpliva tudi na umetniški »navdih«, na drugi strani. Tako so se kompozicijske tehnike, kot sta na primer vzorčenje in remiks, preselile na področje umetniške glasbe, kjer jih najmlajša skladateljska generacija uporablja z enako samoumevnostjo kot tradicionalne tehnike.

Forum nove glasbe 2021 bo poskušal predstaviti prav tak hiter vzpon in spremembe s skladbami sodobnih skladateljev različnih generacij. Šest koncertov se bo osredotočilo na različne glasbene kontekste. Prvi koncert, Idiosinkrazija: trije narodi, tri percepcije časa in sveta?, bo predstavil skladbe treh sodobnih skladateljev, ki posegajo in delujejo v različnih kulturnih in družbenih kontekstih. Drugi koncert, naslovljen Pluralizem, podaljšek, barva, bo v središče postavil različne zvočne svetove kot plod širše zasnovane ideje slogovnega pluralizma. Zametki slednjega se bodo zanesli tudi na tretji koncert/prvi nočni koncertu (Povratne informacije – sebi v bran), pripravljen v sodelovanju z Zavodom SPLOH, na katerem bosta predstavljeni dve novi skladbi, ki ubirata srednjo pot med performativno umetnostjo, konceptualno umetnostjo in svobodno improvizacijo. Koncert Raznolikost v digitalni dobi se bo osredotočal na dela, ki nosijo pečat postopkov, izhajajočih iz digitalnega sveta. Naslednji koncert, Rastoča klavirska pokrajina – reference z vsega sveta, bo postavil v središče klavir, vendar ne kot tipičen klasični instrument, temveč bolj kot vir za nove modifikacije, razširitve, preparacije in elektronske manipulacije. Zadnji koncert/drugi nočni koncert pa bo še enkrat predal besedo tehničnim rešitvam, ki se približajo sodobni metodologiji naredi-si-sam (DIY).

Skupno bo festival vključeval 6 koncertov s 4 novonaročenimi deli slovenskih skladateljev srednje in mlajše generacije, torej skupno 25 skladb, ki bodo prvič izvedene v Sloveniji. Poleg njih pa še 4 predkoncertne pogovore s skladatelji, izvajalci in muzikologi ter kompozicijske delavnice in muzikološki seminar z Iris ter Schiphorst in Rolfom Riehmom.